آواژنگ موفق به کسب گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان در استان تهران شد

تاریخ: 1395/12/18
چهارمین مراسم تقدیر از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف کنندگان استان تهران، روز یکشنبه مورخ 1395/12/15 با حضور مهندس سید حسین هاشمی استاندار تهران،مهندس محمدرضا مس فروش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، دکتر ابویی معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن وتجارت و میر آخور لو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در هتل بین المللی اسپیناس خلیج فارس واقع در بلوار کشاورز، برگزار شد.

در این مراسم که با حضور فعالین اقتصادی استان تهران برگزار گردید ، از 51 واحد حامی حقوق مصرف کنندگان از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، تقدیر بعمل آمده و گواهینامه های مربوطه به مدیران عامل واحد های منتخب اهداء شد.
آواژنگ بار دیگر با ارایه خدمات با کیفیت و اهتمام در راستای احقاق حقوق مصرف کننده و کسب رضایتمندی مشتریان بعنوان یکی از حامیان حقوق مصرف كنندگان انتخاب گردید . گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان به مدیرعامل شرکت خدمات آواژنگ جناب آقای دکتر حمیدرضا فراهانی اهداء و برگ زرين ديگري به دفتر افتخارات آواژنگ افزوده شد.