مسابقه عکاسی نوروز و آواژنگ

تاریخ: 1395/12/25
در نوروز 96 با محصولات تحت پوشش آواژنگ عکس بگیرید، برای ما ارسال نمایید و برنده جایزه آواژنگ باشيد.

از تاریخ 28 اسفند 95 الی 18 فروردین 96 می توانید عکس های سلفی خود را با محصولات آواژنگی با هشتگ #myavajang در اینستاگرام به اشتراک بگذارید.
از بین عکس های ارسالی توسط هیئت داوران تعدادی عکس انتخاب شده و در صفحه اصلی آواژنگ به اشتراک گذاشته می شود و به 3 نفر از افرادی که عکس های آنها بیشترین لایک را دریافت کرده اند 3 عدد تبلت اهداء خواهد شد.
شرایط لایک عکس های منتخب به جهت جلوگیری از لایک فیک و تقلب، بعد از انتخاب عکس ها اعلام می گردد.