نتایج مسابقه عکاسی نوروز و آواژنگ

تاریخ: 1396/02/25
برندگان مسابقه عکاسی نوروز آواژنگ که از تاریخ 28 اسفند 95 الی 18 فروردین 96، برگزار گردید، اعلام شدند.

شرکت کنندگان در تاریخ مذکور عکس های سلفی خود را با محصولات آواژنگی با هشتگ #myavajang در اینستاگرام به اشتراک گذاشتند. از بین این تصاویر توسط هیئت داوران تعدادی انتخاب شد و طبق اعلان قبلی به 3 نفر از افرادی که عکس های آنها بیشترین لایک را دریافت کرد 3 عدد تبلت اهداء شد.

برنده 1: آقای جوهر محمدی از کرمانشاه
برنده 2: آقای سید معین حسینی از زاهدان
برنده 3: آقای سیامک مستشیری از تهران