استخدام برنامه نویس WEB

تاریخ: 1396/05/14
آواژنگ در نظر دارد جهت تکمیل کادر نرم افزاری خود از برنامه نویسان WEB دعوت به همکاری نماید. لذا از علاقمندان دعوت می گردد با استفاده از گزینه "استخدام" در سایت اقدام به ثبت مشخصات خود نموده و رزومه خود را به آدرس job@avajang.com ارسال نمایند.

تخصص های مورد نیاز به شرح زیر است:

- C# Web Forms (Ajax , Web Service, 3 Layer Programing, LINQ, Caching, Authentication, Routing )
- JavaScript
- jQuery
- CSS
- HTML, HTML 5
- Responsive Design
- Bootstrap
- SEO
- SQL Server (Tsql , Cursor, Trigger, Join, Temp table, Stored procedure, Function, View, Job, Database Design)
- MVC6, Angular
- TFS
- Webserver (IIS, Plesk)
- Host Configuration
- Build and supporting websites
- Microsoft Outlook
- آشنایی با اصول ارسال خبرنامه

افراد با ویژگی های زیر دارای اولویت می باشند:
آشنایی با پنل ارسال ایمیل Streamsend یا پنل های مشابه
آشنایی با سایت میزبانی وب Hostway یا سایت های مشابه
زبان انگلیسی خوب
خلاقیت
مسئولیت پذیری
روحیه کار تیمی
آشنایی با اصول تولید محتوا